1. Hjem
  2. Produkter
  3. Sende faktura

Når du sender fakturaer

Enten du vil fakturere selv, eller overlate det til oss så finner vi sammen enkle og effektive løsninger som passer for deg og din bedrift.

 

Jeg vil gjøre det selv:

1. Lage fakturagrunnlag

Fakturagrunnlaget viser hvor mange timer du har jobbet, og hvilke varer du har levert til kunden.

2. Lage faktura

Fakturaen lager du i vårt nettbaserte fakturaprogram.

3. Sende ut faktura

Du har tre valg når du skal sende ut faktura:

  • Skrive ut faktura og sende i posten
  • Sende faktura som vedlegg på e-post
  • Sende faktura som eFaktura direkte til kundens nettbank
Vi anbefaler at du sender ut eFaktura til flest mulig av dine kunder. Da sparer du porto, unngår feilkilder og får mer presise betalere.
 

 Jeg vil at dere skal gjøre det for meg:

1. Lage fakturagrunnlag

Fakturagrunnlaget viser hvor mange timer du har jobbet, og hvilke varer du har levert til kunden.

2. Levere fakturagrunnlag til oss

Levèr fakturagrunnlaget til oss. Ut fra fakturagrunnlaget sender vi faktura til kunden din og følger opp at pengene kommer inn.