1. Hjem
  2. Produkter
  3. Rapportering

Rapportering - En ofte undervurdert ressurs

Rapportering og analyse av resultater er helt sentrale elementer i det å forstå den økonomiske situasjonen i forretningen som drives og i det å tilrettelegge for økonomisk vekst.


Stikkordet er kontroll

Rapportering dreier seg om å gi deg det du trenger fra regnskapet for å få den styring og kontroll du ønsker, samt å gi et best mulig grunnlag for videreutvikling av virksomheten og aktivitetene som inngår (planlegging/budsjettering, tiltak, bemanning, finansiering, etc.)

Med våre rapporteringsløsninger har du alltid tilgang til dine rapporter via internett. Kombinert med våre automatiserte regnskapsprodukter, vil dine rapporter alltid være ajour ifht bokførte bilag, utførte og mottatte betalinger. Din leverandør- og kundereskontro vil vise oppdatert status over beløp til gode og skyldig. 

Dersom du har helt spesifikke krav/ønsker til rapporteringen så vil vi kunne utarbeide akkurat den rapporten du vil ha.