1. Hjem
  2. Produkter
  3. Landbrukstakst

Verdivurdering eller taksering av landbrukseiendom

Noen ganger er det ikke nødvendig å gjennomføre en omfattende landbrukstakst for å dokumentere verdien. Vi tilbyr derfor en verdivurdering når dette er tilstrekkelig. Andre ganger er en landbrukstakst nødvendig som en mer omfattende dokumentasjon av verdiene.

 

 

Når trenger du verdivurdering eller landbrukstakst?

Ved generasjonsskifte eller arv er det viktig med en objektiv verdivurdering av eiendommen og verdiene slik at overdragelsen føles rettferdig for alle parter. Ved salg av eiendommen kan verdivurderingen være et viktig innspill ved søknad om konsesjon. Noen ganger vil også banken krever en takst eller verdivurdering før de låner ut penger. 

Hvordan fastsettes verdien?

Verdsettingen av landbrukseiendommer vil uavhengig av formål være sterkt knyttet til eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og eiendommens bostedsverdi. Gjeldende lovverk og rundskriv vil også være førende for hvordan takstmannen setter verdien.

 


 

Hvordan bestiller jeg en landbrukstakst/verdivurdering?

Holden Odd Erik.jpg

Fyll ut skjemaet så vil vår takstmann, Odd Erik Holden ta kontakt med deg. Du kan selvfølgelig også ta kontakt med han på telefon 61 35 23 00 dersom du har spørsmål.

 

Send inn skjema: