1. Hjem
  2. Produkter
  3. Årsoppgjør

Årsoppgjør

Årsoppgjøret dokumenterer bedriftens økonomiske situasjon ved årsslutt, både overfor myndighetene og deg og ditt styre.

Den samme dokumentasjonen er også interessant for bank, samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Dersom bedriften er revisjonspliktig, kan vi ha dialogen med revisor angående revisjonsberetningen. Via portalen til Altinn sender vi inn både ligningspapirene (som selvangivelse, næringsoppgave, saldoskjema), og årsregnskapet til myndighetene. 

 

Årsoppgjøret består av:

  • Dokumentert balanse/saldobalanse
  • Beregning av skatt, utbytte og andre disposisjoner
  • Ligningspapirer
  • Hovedbok med alle posteringer
  • Reskontro med alle posteringer
  • Årsregnskap med resultat og balanse, noter og styrets årsberetning