Til våre kunder og samarbeidspartnere

SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall tilbyr regnskapstjenester og rådgivning til næringslivet i Hallingdal og Valdres.

Til våre kunder og samarbeidspartnere 

Bakgrunn 

Selskapet er eid av SpareBank 1 Hallingdal Valdres, og har sterk lokal forankring i Hallingdal og Valdres.
Vi gir våre kunder tilgang til et bredt spekter av tjenester fra samme leverandør. Vi etterstreber god kvalitet på vår leveranse på en mest mulig effektiv måte.

Vi bruker IT-løsninger levert av Visma Business. Dette er fremtidsrettede systemer med løsninger som kan gjøre hverdagen enklere og mer effektiv både for oss og deg. Automatisering av bokføringsprosessen har høy prioritet, og nye muligheter som EHF-fakturering gjør dette enda mer aktuelt. Per 1. januar 2015 innfører myndighetene løsninger med EDAG og A-ordningen som gir både deg og oss større fleksibilitet i arbeidssituasjonen.

Vi tilbyr også en bredere rådgiverdatabase. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker rådgivning, så avtaler vi dette.

Vi er en del av alliansen SpareBank 1 Regnskapshuset, og drar fordeler av et godt samarbeid på nasjonalt plan. Dette sammen med vår relasjon til SpareBank 1, gjør at du som kunde kan nyte godt av tettere integrasjon av tjenestene som leveres innen bank, forsikring, eiendomsmegling og regnskap. 

Praktisk informasjon
For deg som kunde vil endringene være minimale:

  • Du vil heretter få fakturaene fra SpareBank 1 Regnskapshuset ValHall AS.
  • Organisasjonsnummeret for den nye enheten vil være 980 289 648. 
  • Kontonummer for innbetaling av fakturaer vil være: 2135 05 03975. 


Pris
I det fusjonerte selskapet vil dagens prisstrukturer bli videreført. Over tid vil vi se en naturlig utvikling i tjenestespekter og priser. Dette som en naturlig og løpende markedstilpasning, og ikke som en direkte følge av fusjonen. Vi skal tilstrebe å være det beste leverandøren på kombinasjonen kvalitet, effektivitet og pris.

Oppdragsavtaler 
Utgangspunktet er at oppdragsavtalene med hver enkelt kunde videreføres som den er. Over noe tid vil vi likevel ta en gjennomgang av alle våre oppdragsavtaler og ajourføre disse der det viser seg å være behov for det. De kundene som blir berørt vil bli kontaktet direkte.
KontaktinformasjonDe gamle e-post adressene til våre ansatte vil fungere i en periode fremover, så du kan kommunisere med dine kontaktpersoner på vanlig måte. 


Våre ansatte vil etterhvert få nye e-postadresser. Du vil få nærmere informasjon om dette, og på våre nettsider, vil du også finne oversikt over alle våre ansatte med tilhørende kontaktinformasjon. Telefonnummere til ansatte og de ulike avdelingene vil være som før. 

Skulle det være noe du lurer på, ber vi deg ta kontakt med oss:

Rolf Stalenget på telefon 908 98 321 eller Eli Jorde Tilghman på telefon 951 98 616

Med ønske om en fortsatt god sommer!

  Brosjyre

Med hilsen

SpareBank 1 Regnskapshuset ValHall AS
Eli Jorde Tilghman
Daglig leder 


kart

Kvittering

Din henvendelse er mottatt

Vi har mottatt din henvendelse og komme tilbake til deg så raskt som mulig

Takk for du kontaktet oss

Ha en fortsatt fin dag

Vennlig hilsen

SpareBank 1 Regnskapshuset