Skreddersøm - hvor du og dine behov er i fokus

skredder[1] Alle som driver næring plikter å føre regnskap, men hvordan det i praksis ser ut kan variere ut fra individuelle forhold som antall kunder og ansatte, omsetning, bransje, systemer, etc.

Fellesnevneren bør imidlertid være en sammensetning av tjenester og ressurser som sikrer deg en mest mulig optimal flyt av dokumenter (inn-/utgående fakturaer, remitteringsfortslag, lønnsgrunnlag, terminoppgaver, regnskapsrapporter, etc.) mellom deg og dine kunder, og mellom deg som kunde og oss som leverandør av regnskapstjenester

Fellesnevneren bør også være at du får tilgang på solid kompetanse innen områdene regnskap, lønn, skatt, økonomi og teknologi, som kan bistå deg som en samtalepartner og rådgiver i forhold til hvordan du kan skape den veksten du ønsker

For å få det til så trenger vi å gå gjennom noen spørsmål med deg for å skjønne din situasjon best mulig, for jo bedre vi kjenner deg og din situasjon, jo bedre er vi i stand til å anbefale den mest optimale løsningen for deg og virksomheten din

Samtidig vil vi også tydeligjgøre for deg hva vi som leverandør av regnskapstjenester er underlagt av lover og regler, samt hva hvilke retningslinjer vi i fellesskap trenger å definere for å sikre deg en best mulig leveranse

Disse punktene vil vi gå gjennom sammen med deg

 1. Basisinformasjon

  Informasjon som hjelper oss til å forstå virksomheten din og hvilke utfordringer du ønsker hjelp til å løse ...

  • Hvilken bransje driver du i
  • Hvilken type virksomhet driver du
  • Hvilke volumer har du (omsetning, ansatte, fakturaer/transaksjoner, etc.)
  • Dagens økonomirutiner
  • Hva fungerer og hva fungerer ikke
  • Dine tanker om hva du vil oppnå
 2. Løsningsmessige forutsetninger

  Foreligger det spesielle hensyn som må tas i forhold til f.eks. ...

  • Spesielle kilder/systemer/enheter som informasjon bør hentes fra, herunder bl.a. butikkdata og bransjerettede IKT-systemer
  • Behov for godkjenningsrutiner
  • Behov for fysisk arkiv i eget hus
 3. Hvilke behov foreligger

  Hvilke behov har du ut over det som ligger standard i de enkelte produktene/tjenestene, f.eks. i forhold til ...

  • Rapportering (hyppighet, innhold, etc.)
  • Budsjettering (utforme mål/planer, eksterne forhold, etc.)
  • Rådgivning/bistand (forhandlinger, styrearbeid, oppkjøp, avvikling, oppdeling, fusjon, etc.)
 4. Hvem skal gjøre hva

  Hva ser du for deg å gjøre selv, og hva skal vi gjøre for deg i fohold til bl.a. å ...

  • Foreta utbetalinger
  • Utarbeide og sende utgående fakturaer
  • Utføre oppgaver i Altinn
  • Skanne/OCR-lese fakturaer
 5. Hva vi som regnskapsførere må forholde oss til

  • Lov-/regelverk som regnskapsførere er underlagt
  • Lovpålagt kartlegging av interne rutiner hos kunde
  • Standardavtalen (som er lovpålagt)
  • Hvilke fullmakter som trengs/skal gis

Consis---oransje-skrå-pil-3Kontakt oss i dag

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan du kan få bedre styring og kontroll med virksomheten din. Fyll ut og send inn skjemaet oppe til høyre, eller klikk på "Finn ditt kontor" oppe til høyre og ta kontakt med kontoret nærmest deg.

SE VÅRE REGNSKAPSTJENESTER

Kvittering

Din henvendelse er mottatt

Vi har mottatt din henvendelse og komme tilbake til deg så raskt som mulig

Takk for du kontaktet oss

Ha en fortsatt fin dag

Vennlig hilsen

SpareBank 1 Regnskapshuset