Regnskapstjenester som ivaretar alle dine behov

Rådgiver

Rådgivning gir deg bedre beslutnings- grunnlag, og tilfører deg kunnskap - fortløpende

Budsjettering

image description
 • Bedre styring/kontroll med virksomheten
 • Bedre kontroll på fremtidig egenkapital- prosent
 • Bedre styring på forholdet kort-/lang- siktig finansiering
 • Tilstrekkelig tilgang på likvider til enhver tid
 • Sikre at planlagte investeringer kan gjennomføres med minst mulig risiko
 • Få "ro i sjelen" for et forventet årsresultat
Les mer om budsjettering ...

Budsjettering - et av dine viktigste styringsverktøy

Et marked preget av høyt konkurransenivå, høyt kostnadsnivå, en sterk krone, samt usikkerhet i internasjonal økonomi vil påvirke også din virksomhet, noe som gjør planlegging og budsjettering desto viktigere.

Skanning

Les mer ...

Utbetaling

Les mer ...

Lønn - Et stort og viktig område med stort potensiale for effektivisering

Lønn er en kritisk funksjon i virksomheten din, og i tillegg et utrolig stort, komplekst og levende område som stiller store krav til kompetanse hos den som skal ha ansvaret for den

Regnskapstjenestene

Regnskap er en kompleks materie med forskjellige perspektiver som hver krever varierende grad av spesial- kompetanse for å kunne ivaretas på en optimal måte

Behovet for spesialkompetanse eller spesiell håndtering er dermed utgangspunktet for utvalget av regnskapstjenester som er tilgjengelig for deg

Dermed ligger det i kortene at du har et stort potensiale for effektivisering gjennom en riktig sammensetning av disse tjenesten ut fra ditt behov

Det er dette potensialet du og vi i fellesskap trenger å synliggjøre, for deretter å realisere det

Fakturering

Regnskap

image description
 • Bedre styring/kontroll med virksomheten
 • Trygghet for riktig dokumentasjon til riktig mottaker – til riktig tid
 • Slippe å forholde seg til et komplekst regelverk
 • Unngå ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt
 • Tilstrekkelig tilgang på likvider til enhver tid
 • Slippe kravet om 10 års oppbevaring av bilag
Les mer om regnskap ...

Regnskap – En kilde til bedre styring og kontroll

Regnskap er et komplekst område sammensatt av forskjellige deler som krever varierende grad av spesialkompetanse for å kunne ivaretas på en optimal måte, hvor hver av delene representeres av de enkelte regnskapstjenestene

Rapportering

Rapportering - En ofte undervudert ressurs

Rapportering og analyse av resultater er helt sentrale elementer i det å forstå den økonomiske situasjonen i forretningen som drives og i det å tilrettelegge for økonomisk vekst

Årsoppgjør

 • Trygghet for riktig dokumentasjon til riktig mottaker – til riktig tid
 • Visshet om at riktig skatt er beregnet
 • Slippe å forholde seg til et komplekst regelverk
 • Unngå ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt

Årsoppgjør - Dokumentasjon av økonomisk/strategisk ståsted

Regelverket for skatt og regnskapsførsel er omfattende og i stadig endring, noe som stiller store krav til den som skal gjennomføre årsoppgjøret for deg - med riktig skatt og disposisjoner forøvrig

Kvittering

Din henvendelse er mottatt

Vi har mottatt din henvendelse og komme tilbake til deg så raskt som mulig

Takk for du kontaktet oss

Ha en fortsatt fin dag

Vennlig hilsen

SpareBank 1 Regnskapshuset