img-lonn-3 Lønn - Et stort og viktig område med stort potensiale for effektivisering

Lønn er en kritisk funksjon i virksomheten din, og i tillegg et utrolig stort, komplekst og levende område som stiller store krav til kompetanse hos den som skal ha ansvaret for den

Stikkordet er effektivitet

Lønn handler selvsagt først og fremst om at alle dine ansatte får riktig lønn når de skal, og at lønnshåndteringen din er feilfri og i tråd med de til enhver tid gjeldende tidsfrister og pålegg i lov-/regelverk. Samtidig handler lønn også om å kunne være i forkant for å kunne håndtere potensielle utfordringer knyttet til nedbemanning, oppsigelser, konflikter, etc. på en best mulig måte

Det handler også om å sikre at myndighetene får den informasjonen de skal ha, når de skal ha den, en ikke ubetydelig oppgave både når det gjelder omfanget av den og kompetansen nødvendig for å utføre den slik myndighetene forventer

Dette krever at du både har kompetanse og ressurser tilgjengelig som kjenner det omfattende regelverket som gjelder for lønn, og som holder seg oppdatert på de endringene som fortløpende skjer der

Da ligger det også i kortene at du kan spare penger gjennom mer effektiv håndtering av lønnsfunksjonen, samtidig som du unngår kostnadene knyttet til det å selv ha/drifte et lønnssystem.

Når du i tillegg også har tilgang på backup for din lønnsperson (hvis du har en inhouse) ifbm ferie/ permisjon, sykdom eller avgang, så er det vel bare en bonus - eller hva?

Sentrale lønnstjenester

Når du outsourcer lønn så vil du som oftest kjøpe en fullskala tjeneste som fungerer som følger ...

 • Du sender oss lønnsgrunnlag i posten eller via e-post
 • Lønnsgrunnlaget punches inn i lønnsystemet
 • Lønnskjøring genererer
  • Lønnsslipper til ansatte
  • Banklister med oversikt over hvem som skal motta hvilke beløp
  • Boksføringsbilag som kan importertes/overføres inn i regnskapssystemet (Axapta)
 • Lønn utbetales på bakgrunn av lønnslister (dette kan du enten gjøre selv eller la oss håndtere)
 • Terminoppgaver kjøres og innrapporteres hver annen måned (arbeidsgiveravgift og skattetrekk)
 • Arbeidsgiveravgift og skatt innbetales på bakgrunn av termin­oppgaver (dette kan du enten gjøre selv eller la oss håndtere
 • Dokumentasjon på at de forskjellige aspekter av lønn er avstemt og i tråd med regnskapstallene for hver termin utarbeides
 • Ved årsslutt kjøre det ut ...
  • Lønns- og trekkoppgaver som sendes til hver ansatt samt skattemyndighetene
  • Følgeskriv som sendes til skattemyndighetene og kemneren
  • Feriepengeliste for utbetaling til neste år
  • Dokumentasjon på at de forskjellige aspekter av lønn er avstemt og i tråd med regnskapstallene for året

Det er verdt å være seg bevisst at alt dette må gjøres uansett, og uten en løsning som automatiserer det så må noen gjøre det manuelt

Sentrale egenskaper ved lønn

En god lønnsløsning inneholder 3 sentrale elementer ...

Rutinemessig rapportering   Sikrer at all rapport­erings­plikt overfor myndighetene overholdes og at alle ansatte befinner seg i alle de registre de skal være i (både myndigheter og privat sektor), noe som gir deg trygghet for at virksom­heten oppfyller alle myndig­hetenes krav til innrapportering - i tilegg til at det frigir tid til andre, viktigere oppgaver
     
Økonomisk oppfølging   Sikrer at virksomheten mottar de refusjoner og tilskudd den har krav på og sørger for riktig anvendelse av regler, tariffer m.v., noe som sikrer deg mot misbruk av virksomhetens tid, samt at virksomheten faktisk mottar det den har krav på, samtidig som det frigir tid til andre, viktigere oppgaver
     
Dokumentasjon   Sikrer at bokført lønn er i overenstemmelse med data i lønnssystemet og verifiserer overfor revisor eller ved bokettersyn at alt er OK, noe som gir deg trygghet for godt og kvalitativt utført arbeid med dine ansattes lønn
     
Ansettelsesavtaler, personalhåndbøker   Sikrer at dine arbeidsavtaler er i tråd med gjeldende lov-/regel­verk og  at ansatte og ledelse har en lik forståelse av hva som gjelder og hvordan forskjellige situasjoner/ting skal håndteres, noe som vil bidra til å forebygge konflikter og til å bygge den kulturen du ønsker

 

Consis---oransje-skrå-pil-3Kontakt oss i dag

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan du kan effektivisere lønnsfunksjonen i virksomheten din. Fyll ut og send inn skjemaet oppe til høyre, eller klikk på "Finn ditt kontor" oppe til høyre og ta kontakt med kontoret nærmest deg

SE FLERE REGNSKAPSTJENESTER

Kvittering

Din henvendelse er mottatt

Vi har mottatt din henvendelse og komme tilbake til deg så raskt som mulig

Takk for du kontaktet oss

Ha en fortsatt fin dag

Vennlig hilsen

SpareBank 1 Regnskapshuset